De BioBazaar

NBO
Profielkeuze
Documenten 4 havo Documenten 4 vwo Niet leerjaar en afdeling gebonden Gedeelde documenten
Documenten 5 havo Documenten 5 vwo Nuttige info voor alle bèta's De BètaBazaar
  Documenten 6 vwo  

 
Documenten 4 havo
Aanvullingen bij de methode
  • Antwoorden bij de opdrachten
Practicum 'de invloed van licht op de lengtegroei van planten'
Practicum cellen
Practicum osmose
Practicum voortplanting
[GEDEELDE DOCUMENTEN]
[NAAR BOVEN]
 
Documenten 5 havo
Aanvullingen bij de methode
  • Antwoorden bij de opdrachten
[GEDEELDE DOCUMENTEN]
[NAAR BOVEN]
 
Documenten 4 vwo
Aanvullingen bij de methode
  • Antwoorden bij de opdrachten
  • Samenvattingen
Practicum 'de invloed van licht op de lengtegroei van planten'
Practicum cellen
Practicum gedrag
Practicum voortplanting
[GEDEELDE DOCUMENTEN]
[NAAR BOVEN]
 
Documenten 5 vwo
Aanvullingen bij de methode
  • Antwoorden bij de opdrachten
  • Samenvattingen
Oefenopgaven populatiegenetica
Practicum genetica
Practicum osmose
Practicum populatiedynamica
[GEDEELDE DOCUMENTEN]
[NAAR BOVEN]
 
Documenten 6 vwo
Aanvullingen bij de methode
  • Antwoorden bij de opdrachten
  • Samenvattingen
[NAAR BOVEN]
 
Gedeelde documenten
Mitose, kern- of celdeling
Osmose, een beknopte samenvatting
Tekeningen maken van microscopische preparaten
[NAAR BOVEN]
 
Aflezen van een schuifmaat met nonius
Excel: grafieken en trendlijnen
Logboek
Profielwerkstuk
Richtlijnen bronvermelding
Schriftelijk verslag doen van een natuurwetenschappelijk onderzoek
Verdunningen maken
 
[NAAR BOVEN]
Sitemap  Disclaimer DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS