Richtlijnen bronvermelding


Bronvermelding:
opgave van de bron waaruit men een mededeling geput heeft
Tijdens je schoolloopbaan moet je meer dan eens een werkstuk maken, een verslag schrijven e.d.
In het algemeen moet je dan ook verwijzen naar geraadpleegde bronnen.
Het is aanbevelenswaardig dat iedereen dat op dezelfde manier doet.
Om tot een uniforme manier van bronvermelding te komen, is gekozen voor toepassing van de richtlijnen, zoals opgesteld door De werkgroep bronvermelding van de LWSVO. Lees meer »
Je vindt deze richtlijnen ook in het document Richtlijnen bronvermelding op deze website.
Een voorbeeld van de toepassing van deze richtlijnen vind je in het document Mitose, kern- of celdeling.
 
[NAAR BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 05-12-2007