Mitose, kern- of celdeling?

Over wat nu precies onder mitose verstaan moet worden, lopen de meningen uiteen.
Ter illustratie twee citaten van het internet:
Citaat 1:
"Technically, mitosis is specifically the process of division of the chromosomes, while cytokinesis is officially the process of division of the cytoplasm to form two cells. In most cells, cytokinesis follows or occurs along with the last part of mitosis." (Stein Carter, 2004)
Citaat 2:
"Mitosis is nuclear division plus cytokinesis, and produces two identical daughter cells during prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. Interphase is often included in discussions of mitosis, but interphase is technically not part of mitosis, but rather encompasses stages G1, S, and G2 of the cell cycle." (University of Arizona, 2004)
Om een einde aan deze discussie te maken, kiezen wij voor het eerste citaat. Wij beschouwen de mitose dus als een kerndeling en zien de cytokinese als een afzonderlijk proces.
Vanwege de overeenkomsten tussen mitose en meiose beschouwen we ook de meiose als een kerndeling.

Bronnen:
Stein Carter, J. (02 Nov 2004). Mitosis. Geraadpleegd op 3 december 2007,
http://biology.clc.uc.edu/courses/bio104/mitosis.htm
University of Arizona (October 2004). The Cell Cycle & Mitosis Tutorial. Geraadpleegd op 3 december 2007,
http://www.biology.arizona.edu/Cell_bio/tutorials/cell_cycle/cells3.html
 
[NAAR BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 05-12-2007