Practicum osmose


Cellen van een rode ui in het beginstadium van de plasmolyse
Dit practicum gaat over osmose (diffusie van water door een semi-permeabele membraan) bij plantencellen. Osmose zorgt er o.a. voor dat cellen in de wortelharen van planten water uit de bodem kunnen opnemen. Of wortelhaarcellen water uit de bodem opnemen is afhankelijk van de concentratie van de opgeloste stoffen in de bodem. Er zijn drie mogelijkheden:
  1. De concentratie opgeloste stoffen in de bodem is lager dan de concentratie opgeloste stoffen in de wortelharen. De wortelharen nemen osmotisch water op uit de bodem.
  2. De concentratie opgeloste stoffen in de bodem is hoger dan de concentratie opgeloste stoffen in de wortelharen. De wortelharen staan osmotisch water af aan de bodem.
  3. De concentratie opgeloste stoffen in de bodem is gelijk aan de concentratie opgeloste stoffen in de wortelharen. De wortelharen nemen geen water op uit de bodem, maar staan ook geen water af aan de bodem. De plantencellen zijn in dit geval in (osmotisch) evenwicht met de bodem.
Bij dit practicum ga je uitzoeken bij welke concentratie opgeloste stoffen plantencellen water opnemen, water afstaan of in evenwicht zijn met hun omgeving.
Dit document bevat de nodige informatie om dit practicum uit te kunnen voeren.
Aanvullende documenten bij deze opdracht:
 
[NAAR.BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 23-02-2009