Practicum cellen


We gaan er bij dit practicum vanuit, dat je in de onderbouw al geleerd hebt hoe je een microscopisch preparaat moet maken en hoe je een microscoop moet instellen. Wil je je geheugen nog eens opfrissen, kijk dan voor het maken van een preparaat in je opdrachtenboek en voor het instellen van een microscoop in je handboek.
Tijdens dit practicum ga je dierlijke en plantaardige cellen bestuderen aan de hand van zelf gemaakte preparaten. Je legt je waarnemingen vast in tekeningen. Je verdiept je in de bijbehorende theorie. Je legt je activiteiten vast in een logboek. Van het geheel maak je een verslag.

4 HAVO
Dit document bevat de nodige informatie om dit practicum uit te kunnen voeren.

4 VWO
Dit document bevat de nodige informatie om dit practicum uit te kunnen voeren.

Aanvullende documenten bij deze opdracht:
 
[NAAR.BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 08-09-2008