Practicum: gedrag van pissebedden

"Oorspronkelijk komen de pissebedden in de zee voor, maar ze komen ook in zoetwater voor. Een kleine groep, de landpissebedden (Oniscidea), heeft de zee verlaten, maar hun kieuwen behouden. Tevens hebben ze met behulp van een broedbuidel een manier ontwikkeld waarmee ze voor de eerste levensfasen van de jongen niet meer op poelen of dieper water aangewezen zijn."

Bron: Pissebedden. (1 mrt 2008). Geraadpleegd op 8 maart 2008, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pissebedden
Pissebedden zijn dieren waarbij je gemakkelijk gedrag kunt onderzoeken. Bij dit practicum ga je onderzoeken wat de respons van pissebedden is op verschillende prikkels.
4H: zie handboek, blz. 296, verrijkingsstof 1
4V: zie handboek, blz. 225, verrijkingsstof 1

Je moet bij deze opdracht met zijn tweeën werken. Je levert samen één verslag in.

 Deze opdracht bestaat uit 3 experimenten.
 Volg de richtlijnen uit het hand-/opdrachtenboek.
 Onderbouw je hypothesen met gegevens uit betrouwbare bronnen. Vermeld deze bronnen!
 Houd een logboek bij. Zorg ervoor dat duidelijk is wie wat gedaan heeft.
 Maak van het geheel een verslag.
Aanvullende documenten bij deze opdracht:
Aanvullende links bij deze opdracht:
[NAAR.BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 08-03-2008