Practicum gedrag: beoordeling

Aangezien iedere groep één verslag inlevert, krijgt ieder lid van de groep in principe hetzelfde cijfer. Wanneer een lid van de groep van mening is dat een ander lid van de groep een onvoldoende bijdrage aan de totstandkoming van het verslag heeft geleverd, wordt in een gesprek tussen de groep en de docent getracht tot een voor ieder acceptabele oplossing te komen. Lukt dit niet dan schrijft ieder lid van de groep alsnog een eigen verslag, in te leveren op het oorspronkelijk overeengekomen inlevertijdstip.

Lever je je verslag te laat in, dan kost dit punten. Lees meer »
Kijk voor het inlevertijdstip in de agenda.


Beoordelingsformulier practicum gedrag
 max.scorescore
Titelpagina1__
Inhoudsopgave1__
Inleiding1__
Vraagstelling3__
Hypothese
   motivatie zonder bronvermelding –> 0 punten

3

__
Theorie
   Vertel hier iets over jouw pissebed:
      – zijn taxonomische boom
      – zijn habitat
      – zijn gewoonten
   zonder bronvermelding –> 0 punten

3

__
Materiaal en methode3__
Resultaten3__
Conclusie3__
Discussie1__
Bronnen2__
Bijlagen2__
Totaal:26__
[NAAR BOVEN] [TERUG]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 08-03-2008