Practicum voortplanting
Dit practicum bestaat uit twee delen:
Deel I: deze onderdelen sluiten aan bij thema 2: Voortplanting en ontwikkeling
Deel II: deze onderdelen sluiten aan bij thema 4: DNA

Je gaat:
 1. Microscopische preparaten bestuderen van een ovarium, een testis en de mitose
 2. Vragen hierbij beantwoorden
1. Microscopische preparaten:
 1. Bestudeer het preparaat van een dwarsdoorsnede door een ovarium van een kat
      – let op de primordiale, de primaire, de secundaire, de tertiaire en de rijpe (of Graafse) follikels
         (toelichting »)
  1. Maak een overzichtstekening (1)
  2. Maak een detailtekening van een primaire follikel met eicel (2)
       – geef aan: eicel, follikelcellen
  3. Maak een detailtekening van een rijpe follikel met eicel
       – geef aan: eicel, kern van de eicel, follikelholte, korrellaag, kapsel

 2. Bestudeer het preparaat van een dwarsdoorsnede door een testis van een muis (3)
  1. Maak een overzichtstekening
  2. Maak een detailtekening van een dwarsdoorgesneden testisbuisje
       – let op de delende cellen (chromosomen zichtbaar)


 3. Bestudeer het preparaat van een lengtedoorsnede door een worteltop van een ui (Allium cepa)
  1. Maak van drie opeenvolgende mitose-stadia een detailtekening (4)
       – teken in ieder geval een metafase en een anafase
       – geef een toelichting bij de tekeningen
(1) Bij een overzichtstekening teken je alleen de grenzen tussen de verschillende onderdelen/weefsels zónder de afzonderlijke cellen te tekenen. Bij een detailtekening teken je wél de afzonderlijke cellen.
(2) De follikel bestaat nog maar uit 1 laag cellen.
(3) Dit is een extra, niet verplichte opdracht.
(4) Verdeel hiervoor je tekenvel in drie i.p.v. twee tekenvakken. Reserveer ongeveer 2/3 van het tekenvak rechts voor de toelichting.

2. Vragen:

Vermeld bij iedere vraag welke bron(nen) je hebt geraadpleegd om deze vraag te kunnen beantwoorden.
 1. Welke hormonen spelen een rol bij:
  1. de rijping van de follikel,
  2. de ovulatie,
  3. de menstruatie,
  4. de instandhouding van het gele lichaam?
  Noem niet alleen deze hormonen, maar ga ook in op hoe deze hormonen d.m.v. terugkoppeling elkaars concentratie beÔnvloeden.
 2. Welke hormonen spelen een rol bij de vorming van de spermacellen?
 3. Wat is de functie van de interstitiŽle cellen (cellen van Leydig) in de testis?
 4. Welke rol spelen ovarium en testis bij de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
 5. Wat is het doel van de mitose? (5)
 6. Hoe groot is het diploïde aantal chromosomen (2n) bij Allium cepa? (6)
 7. Wat is het doel van de meiose? (5)
 8. Hoe groot is het haploïde aantal chromosomen (n) bij Allium cepa?
(5) Mitose en meiose zijn kerndelingen, géén celdelingen! Lees meer »
(6) Heb je het aantal kunnen tellen bij het bestuderen van de verschillende mitose-stadia?

Het verslag van dit practicum bestaat uit:
 1. Titelpagina
 2. Inhoudsopgave
 3. Inleiding
 4. Resultaten
  1. Tekeningen
  2. Antwoorden op de vragen
 5. Bronnen
Aanvullende documenten bij deze opdracht:
Aanvullende links bij deze opdracht:
Tip: kijk voor een beter begrip van de microscopische preparaten in Biologie in beeld, beschikbaar ter inzage in het practicumlokaal.
 
[NAAR.BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 14-12-2008