Practicum genetica


Gregor Mendel (1822-1884)
"The theories of heredity attributed to Gregor Mendel, based on his work with pea plants, are well known to students of biology. But his work was so brilliant and unprecedented at the time it appeared that it took thirty-four years for the rest of the scientific community to catch up to it. The short monograph, Experiments with Plant Hybrids, in which Mendel described how traits were inherited, has become one of the most enduring and influential publications in the history of science."

Bron: Seung Yon Rhee (1999). Gregor Mendel (1822-1884). Geraadpleegd op 4 aug 2008, http://www.accessexcellence.org/RC/AB/BC/Gregor_Mendel.php
De genetica of erfelijkheidsleer houdt zich bezig met de bestudering van de overerving van eigenschappen. Kruisingen spelen daarbij een essentiële rol. Een veel gebruikt proefdier voor het uitvoeren van kruisingen is het fruitvliegje, Drosophila melanogaster. Dit organisme plant zich snel voort en zorgt voor veel nakomelingen. Handig, wanneer je met genetica bezig bent.
Wij gaan ook fruitvliegjes kruisen, maar gebruiken daarvoor de digitale variant, 'Drosophila digitalis'. Deze 'ondersoort' is zijn levende 'soortgenoot' verre de baas, wanneer het gaat om snelheid van voortplanten en aantal nakomelingen. Superhandig dus.
Uitvoering:
Voor dit virtuele practicum maken wij gebruik van materiaal op de website Bioplek, aangevuld met materiaal van de Twente Academy OLO.
Het is de bedoeling dat je virtuele kruisingen gaat uitvoeren, maar niet eerder dan nadat je de bijbehorende theorie hebt bestudeerd. Dit betekent dat, chronologisch, het volgende gedaan moet worden:
Tijdens de uitvoering van de virtuele kruisingen zul je steeds je verwachting toetsen aan je resultaten met de chi-kwadraat toets. Het is niet nodig je te verdiepen in de achterliggende theorie van deze toets. Het gaat ons alleen om de uitkomst.
Bij de laatste opdracht komt crossing-over ter sprake. Het is goed om te weten dat dit bij Drosophila alleen bij vrouwtjes voorkomt (reden hiervoor is onbekend).
Verslag en beoordeling:
Je hoeft van deze activiteit geen uitgebreid verslag te schrijven. Wel wordt er van je verwacht dat je een logboek bijhoudt, de opdrachten op de uitgereikte formulieren invult en deze samen met je logboek inlevert. Aan de hand van deze formulieren wordt bepaald of je de opdrachten naar behoren hebt uitgevoerd. Zo niet, dan moet je de opdrachten opnieuw uitvoeren en de bijbehorende formulieren opnieuw inleveren ter beoordeling. Je krijgt voor deze activiteit geen cijfer.
Aanvullende documenten bij deze opdracht:
Aanvullende links bij deze opdracht:
[NAAR.BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 12-09-2008