Practicum osmose


Cellen van een rode ui in het beginstadium van de plasmolyse
Tijdens dit practicum ga je de osmotische waarde van het milieu van aardappelcellen bepalen. Om deze osmotische waarde te kunnen bepalen, maak je gebruik van de wetenschap dat:
  • Plantencellen afhankelijk van de osmotische waarde van het milieu:
    • netto water opnemen,
    • netto water afstaan,
    • evenveel water opnemen als afstaan (evenwichtssituatie).
  • Plantencellen bij wateropname groter (m.n. langer) worden en bij waterafgifte kleiner (m.n. korter).
Bestudering van de lengteverandering van plantencellen in sacharosenoplossingen van verschillende concentraties maakt het mogelijk de concentratie te bepalen van de sacharosenoplossing, waarmee plantencellen in evenwicht zijn. Deze sacharosenoplossing heeft dezelfde osmotische waarde als het milieu van de plantencellen.
Omdat het meten van de lengteverandering van individuele cellen praktisch moeilijk uitvoerbaar is, meet je de lengteverandering van weefselstroken.
Dit document bevat de nodige informatie om dit practicum uit te kunnen voeren.
Aanvullende documenten bij deze opdracht:
[NAAR.BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 22-11-2008