Practicum populatiedynamica


"Het konijn (Oryctolagus cuniculus) is een zoogdier, behorende tot de orde der haasachtigen (Lagomorpha). Hoewel het oppervlakkig op een knaagdier lijkt, behoort het konijn dus niet tot de knaagdierenorde. Het is de enige soort uit het geslacht Oryctolagus. Het konijn wordt veelvuldig gehouden als huisdier."

Bron: Konijn (dier). (14 jul 2008). Geraadpleegd op 22 juli 2008, http://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier)
"Tijdens dit practicum leer je hoe je het computerprogramma Powersim kunt gebruiken voor het modelleren van dynamische verschijnselen. Met 'modelleren' wordt bedoeld: het ontwerpen, bouwen en testen van een computermodel. En 'dynamische verschijnselen' zijn situaties waarin verschillende grootheden in de loop van de tijd veranderen, maar daarbij ook elkaar beïnvloeden.
Bij dit practicum gaat het om dynamische verschijnselen in een populatie konijnen. Je krijgt inzicht in de oorzaken van de schommelingen in aantal die je bij konijnen ziet als je ze een aantal jaren zou volgen. Het belang daarbij van voedsel, het weer, vijanden, ziekten; dat alles komt aan de orde."
Bron: Westra, R. en Savelsbergh, E. (2004). Computerondersteund modelleren, Populaties in beweging. Utrecht: Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Uitvoering:
 1. Kennismaking met Powersim middels het document 'Model van een leeglopende emmer'.
 2. Opdrachten uit het werkboek 'Populaties in beweging'.
  1. Inleiding
  2. The sky is the limit: exponentiële groei
  3. Remming: logistische groei
  4. Prooi en predator: het Lotka-Volterramodel
  5. Wanneer wordt een ziekte een epidemie?
Verslag:
Je hoeft van deze activiteit geen volledig verslag te schrijven. Wel wordt er van je verwacht dat je een logboek en een bronnenlijst bijhoudt.
Lever na afloop een Word-document in met daarin: (1)
 1. De uitgewerkte opdrachten.
 2. Van ieder gemaakt model, bij voorkeur samengevoegd op één bladzijde, een kopie in 'Diagram View' en in 'Equations View'. (2)
 3. Een kopie van iedere gemaakte grafiek en tabel. (2)
 4. Je logboek en bronnenlijst.
(1) Houd je hierbij aan het afgesproken tijdschema.
(2) Geef bij iedere kopie duidelijk aan bij welke opdracht deze hoort.
Beoordeling:
Het cijfer voor deze activiteit komt als volgt tot stand:
 • Antwoorden op de vragen: 40%.
 • Modellen, grafieken en tabellen: 40%.
 • Logboek: 10%.
 • Bronnenlijst: 10%.
Aanvullende documenten bij deze opdracht:
Aanvullende links bij deze opdracht:
[NAAR BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 01-09-2008