Profielkeuze 3e klassen havo vwo


Deze pagina is bedoeld voor leerlingen uit 3 havo en 3 vwo, die voor hun profielkeuze staan. Wordt het Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek met biologie of toch een maatschappijprofiel?
Biologie is een verplicht vak binnen het profiel Natuur & Gezondheid, naast de vakken scheikunde en wiskunde. Daarnaast is het een keuzevak binnen het profiel Natuur & Techniek, naast de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De totale studiebelasting in het havo bedraagt 400 klokuren verdeeld over 2 leerjaren, in het vwo 480 klokuren verdeeld over 3 leerjaren.
Kijk je naar de vakken binnen de natuurprofielen, dan mag het duidelijk zijn dat het hier om exacte vakken gaat. Jaja, ook biologie is een exact vak, al wordt dat niet door iedereen onderkend. Heb je feeling voor exacte vakken, kies dan gerust biologie. Je zult er geen spijt van krijgen. Mis je toevallig die exacte knobbel, denk er dan nog eens goed over na of het wel verstandig is om voor een exact profiel te kiezen. Misschien is een maatschappijprofiel voor jou een betere keuze. Maar dan natuurlijk wel zonder biologie, want je mist teveel basiskennis van de andere exacte vakken, m.n. scheikunde.
Heb je in de onderbouw voor biologie, waar het een deelvak was binnen het leergebied Mens & Natuur, altijd aardige cijfers gehaald, omdat je erg goed dingen uit je hoofd kunt leren, dat is nog geen garantie voor succes in de bovenbouw. Natuurlijk is het mooi meegenomen wanneer je goed kunt memoriseren, maar daarmee leg je alleen maar een basis. Naast kennis zul je ook overzicht en vooral inzicht in de stof moeten hebben. Abstract denken, analytisch denken, logisch denken, ruimtelijk inzicht – om wat dingen te noemen – zijn op het vwo een vereiste.
Wil je weten wat er zoal ter sprake komt? Kijk dan eens in de onderwerpenlijst hieronder.
ONDERWERPEN
HAVOVWO
 • Inleiding in de biologie
 • Voortplanting en ontwikkeling
 • Erfelijkheid
 • DNA
 • Evolutie
 • Regeling
 • Zintuiglijke waarneming
 • Gedrag
 • Stofwisseling
 • Ecologie
 • Voeding en vertering
 • Transport
 • Gaswisseling en uitscheidng
 • Bescherming
 • Inleiding in de biologie
 • Voortplanting en ontwikkeling
 • Erfelijkheid
 • DNA
 • Homeostase
 • Gedrag
 • Bescherming
 • Evolutie
 • Energie
 • Planten
 • Ecologie
 • Stofwisseling
 • Voeding en vertering
 • Transport
 • Gaswisseling en uitscheidng
 • Impulsgeleiding
Slotopmerking:
Voor beantwoording van de vraag "Heb ik voor die of die vervolgopleiding biologie nodig?" kun je je het beste wenden tot de dekaan.
 
[NAAR BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 01-09-2008