Profielwerkstuk


Profielwerkstuk:
een werkstuk, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn voor het desbetreffende profiel
In de Vernieuwde Tweede Fase heeft het profielwerkstuk op één vak of meer vakken betrekking. Het vak of de vakken waarop het werkstuk betrekking heeft, maakt/maken onderdeel uit van het totale pakket van de leerling. Wel moet altijd ten minste één groot vak betrokken zijn. Een groot vak heeft op de havo een omvang van minimaal 320 uur en op het vwo minimaal 440 uur. Net als voorheen bepaalt de school op hoeveel vakken het profielwerkstuk betrekking heeft en welke vorm het dient te hebben.
In de Vernieuwde Tweede Fase wordt het profielwerkstuk becijferd. Daardoor kan het profielwerkstuk niet meer tijdens of na het eerste tijdvak van het centraal examen worden afgerond: als onderdeel van het schoolexamen moet het voor het eerste tijdvak worden afgerond.
Bron: Examenblad.nl (2009). Profielwerkstuk (profiel). Geraadpleegd op 31 mei 2009, http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glpdohx6/vhxri78rkmzf
Aanvullende documenten bij deze opdracht:
Aanvullende links bij deze opdracht:
[NAAR BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 31-05-2009