Tekeningen maken van microscopische preparaten

Laat iedere tekening mét het bijbehorende, microscopische beeld controleren door je docent of de TOA. Bij goedkeuring van de tekening krijg je een paraaf. Zónder paraaf kan een tekening nóóit punten opleveren bij de uiteindelijke beoordeling.

Je maakt je tekeningen op van tevoren – op de computer – gemaakte tekenvellen.
Ieder vel blanco tekenpapier (formaat A4) wordt ingedeeld in twee tekenvakken.
In ieder tekenvak wordt linksboven vermeld:
 • het opdrachtnummer
 • de naam van het object + insluitvloeistof/kleurmiddel (dit laatste alleen bij zelf gemaakte preparaten)
 • de vergroting
Vermeld op ieder tekenvel je naam.

Hieronder zie je een voorbeeld van een tekenvel.


Het is niet de bedoeling dat je bij het tekenen van je waarnemingen een artistieke impressie geeft. Anderen moeten precies kunnen herkennen wat je hebt getekend. Biologische tekeningen moeten heel nauwkeurig zijn.
Houd bij het maken van tekeningen rekening met de tekenregels:
 • maak je tekeningen op van tevoren – op de computer – gemaakte tekenvellen
 • gebruik ongeveer 2/3 van het tekenvak links voor de tekening
 • teken met een scherp HB potlood
  • géén kleurpotloden gebruiken
 • teken met dunne lijnen eerst de omtrek van de onderdelen, daarna kun je de lijnen duidelijker maken
 • teken met strakke, vloeiende lijnen, dus niet schetsend
 • teken wat je ziet, niet wat je denkt te moeten zien
 • maak je tekeningen niet te ingewikkeld
 • teken afzonderlijke cellen niet te klein, minimaal 5 cm lang, en geef altijd de aanzet van de aangrenzende cellen aan
 • let goed op de juiste verhoudingen
 • benoem bij iedere tekening alle onderdelen
  • gebruik ongeveer 1/3 van het tekenvak rechts voor de bijschriften
  • trek met potlood en liniaal tussen de te benoemen onderdelen en de bijschriften evenwijdige, horizontale verwijslijnen; zet, met potlood, de bijschriften naast, niet op, de verwijslijnen

Worden de tekenregels níet toegepast, dan kan een tekening nóóit punten opleveren bij de uiteindelijke beoordeling.

Hieronder zie je een voorbeeld van een microscopisch beeld en de hierbij gemaakte tekening.
 
[NAAR BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 30-11-2007