Excel: grafieken en trendlijnen

Om in Excel een grafiek te tekenen van een aantal x-waarden (de onafhankelijke variabelen) en de bijbehorende y-waarden (de afhankelijke variabelen), worden deze x- en y-waarden eerst ingevuld in bijv. kolom A en kolom B.

De volgende stap is het selecteren van deze x- en y-waarden (in dit voorbeeld cel A2 - B12).

Daarna wordt de Wizard Grafieken aangeklikt.
Bij het maken van grafieken in Excel wordt vaak het verkeerde grafiektype gekozen. Kies voor het in een grafiek uitzetten van de x- en de bijbehorende y-waarden voor het type Spreiding, subtype Spreiding met gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen. Volg verder de aanwijzingen van de wizard.
Wil je bij een grafiek een trendlijn laten tekenen, klik dan met de rechtermuistoets op de lijn en maak de keuze Trendlijn toevoegen...
Kies in het volgende scherm het juiste type trendlijn (in dit voorbeeld Lineair) en vink onder Opties Vergelijking in grafiek weergeven aan. Zonodig Snijpunt met Y-as instellen op 0 aanvinken.
Klik in de resulterende grafiek eventueel met de rechtermuistoets op de trendlijn om de opmaak aan te passen. Het resultaat zie je hieronder.
 
Ga desgewenst voor meer informatie naar Diagrammen maken van meetwaarden in Excel.
 
[NAAR.BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 19-01-2008