Leerstof Centraal Schriftelijk Examen Havo


De informatie op deze pagina heeft betrekking op het CSE vanaf mei 2009, wanneer in het havo de eerste centrale examens worden afgenomen in het kader van de Vernieuwde Tweede Fase, na invoering in 2007.
Met de invoering van de Vernieuwde Tweede Fase is er ook een niet onbelangrijke verandering gekomen in het CSE biologie. Nog slechts 60% van het volledige programma wordt centraal getoetst. Dit houdt in dat sommige hoofdstukken en paragrafen uit de methode Biologie voor jou als leerstof voor het CSE komen te vervallen. Wat overblijft en dus wel geleerd (gekend en gekund) moet worden, staat in de tabel hieronder.
Leerstof CSE
Biologie voor jou 4H (4e druk)Thema 1: Inleiding in de biologie§§ 1-2-7-8
Thema 3: Erfelijkheid§§ 1-2-3-4-5-6-7
Thema 4: DNA§§ 1-2-4-5-6-7-8
Thema 5: Ordening en evolutie§§ 6-7-8
Thema 6: Regeling§§ 1-2-3-4-5-6-7-8
Thema 7: Zintuiglijke waarneming§§ 1-2-3-4-5
Thema 8: Gedrag§§ 1-2-3-4-5-6-7
Biologie voor jou 5H (4e druk)Thema 1: Stofwisseling§§ 1-2-7-8
Thema 2: Ecologie§§ 1-2-3-4-5-6-7
Thema 4: Voeding en vertering§§ 1-2-3-4-5-6
Thema 5: Transport§§ 1-2-3-4-5-6
Thema 6: Gaswisseling en uitscheiding§§ 1-2-3-4-5-6
 
[NAAR BOVEN]
  DE BIOBAZAAR © PAUL REINDERS 01-09-2008